Thai  Thai

โรงแรม เคปเซียนนา ภูเก็ต

โรงแรม เคปเซียนนา ภูเก็ต
โรงแรม เคปเซียนนา ภูเก็ต
โรงแรม เคปเซียนนา ภูเก็ต
โรงแรม เคปเซียนนา ภูเก็ต
โรงแรม เคปเซียนนา ภูเก็ต
โรงแรม เคปเซียนนา ภูเก็ต
โรงแรม เคปเซียนนา ภูเก็ต
โรงแรม เคปเซียนนา ภูเก็ต
โรงแรม เคปเซียนนา ภูเก็ต
โรงแรม เคปเซียนนา ภูเก็ต
โรงแรม เคปเซียนนา ภูเก็ต
โรงแรม เคปเซียนนา ภูเก็ต
โรงแรม เคปเซียนนา ภูเก็ต
โรงแรม เคปเซียนนา ภูเก็ต
โรงแรม เคปเซียนนา ภูเก็ต
โรงแรม เคปเซียนนา ภูเก็ต
โรงแรม เคปเซียนนา ภูเก็ต
โรงแรม เคปเซียนนา ภูเก็ต
โรงแรม เคปเซียนนา ภูเก็ต
โรงแรม เคปเซียนนา ภูเก็ต

โรงแรม เคปเซียนนา ภูเก็ต (Cape Sienna Phuket) เคปเซียนนาภูเก็ต มีห้องพักทั้งหมด 146 ห้อง มีความกว้างขวางและสะอาด ตั้งอยู่บนแหลมของหาดกมลา มีบรรยากาศที่สดชื่นและทิวทัศน์ที่สวยงามของหาดทรายและทะเล อยู่ในตำแหน่งคุณจะได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของหาดกมลาจากแหลมฝั่งตะวันตก สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและทันสมัย เหมาะกับมาพักผ่อนกับคนรัก บรรยากาศโรแมนติก

Thai English